Dunavie

Dunavie beheert als enige woningcorporatie in Katwijk 7.400 woningen. Als stichting is maatschappelijke betrokkenheid hun bestaansrecht; zij helpen Katwijk bij het doorvoeren van hun huisvestingbeleid. Op het gebied van duurzaamheid kan Dunavie terecht als een aanjager en koploper gezien worden. Zij helpen niet alleen bij de verduurzaming van de woningvoorraad, maar ondersteunen actief onderzoek naar duurzame innovaties – zoals smart polder en gasloos bouwen. Ook werken zij aan de bewustwording bij hun huurders. In hun bedrijfsvoering zetten zij zelf steeds meer in op duurzaamheid door zelf energie op te wekken en te besparen, maar ook door bijv. elektrische scooters voor de medewerkers aan te schaffen. Ze zijn actief betrokken bij de Stichting 20Duurzaam20 en dragen bij aan de leefbaarheid in Katwijk. Op landelijk niveau is Dunavie als woningcorporatie een koploper op het gebied van duurzaamheid en draagt daarmee bij aan een positief imago van Katwijk.

Laatste nieuwsitems: