Bakker van Maanen

Ondanks de meer dan 100-jarige traditie staat Bakker van Maanen open voor innovaties op het gebied van duurzaamheid. Dit is in de gehele bedrijfsvoering te merken: Van Maanen deed technische aanpassingen in de bakkerij, reduceert afval en gebruikt hybride voertuigen. Ook stimuleert Van Maanen de lokale betrokkenheid van de winkelteams, door hen bij de uitvoering van sociale projecten te betrekken.
 
Hercertificering oktober 2018
Bakker van Maanen heeft zich de afgelopen jaren gericht op maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij scoren voornamelijk op het gebied van sociale activiteiten, denk aan de ondersteuning bij het van de grond krijgen van de kringloopwinkel Dorcas. Ook hun principe ‘geluk in de buurt’ zetten zij voort en stimuleren de medewerkers van hun filialen om sponsorbedragen in de buurt in te zetten. Een ander project waar zij zich op richten is het ‘too good to go’’. Dit is een app waar gebruikers kunnen zien welk bedrijf aan het eind van de dag de overgebleven producten voor minder weg doen. Er zijn nog vele slagen te maken maar Bakker van Maanen is op de goede weg.
 
De Maessloot 7
2231 PX Rijnsburg
071 409 1313
info@bakkervanmaanen.nl
https://www.bakkervanmaanen.nl/

Laatste nieuwsitems: